Odoslanie

  Ak sa domnievate, že akýkoľvek obsah dostupný na tejto stránke je nezákonný, môžete nám ho nahlásiť. Hlásenie musí obsahovať informácie požadované zákonom o digitálnych službách.

  Aby sme vám uľahčili prípravu vhodného obsahu správy, poskytujeme vám vzorový formulár, ktorý môžete na tento účel použiť.

  Vzor formulára si môžete stiahnuť tu.

  Ďalšie informácie

  Ak správa neobsahuje všetky požadované informácie, požiadame vás o jej doplnenie. Vašu žiadosť budeme môcť spracovať len vtedy, ak bude obsahovať všetky požadované informácie.

  Na základe posúdenia správy môžeme okrem iného rozhodnúť o zablokovaní viditeľnosti obsahu, ktorého sa správa týka, alebo o jeho trvalom odstránení. Môžeme tiež považovať hlásenie za neopodstatnené a obsah na stránke ponechať.

  Odvolanie proti rozhodnutiu

  Rozhodnutie prijaté na základe vašej žiadosti vám oznámime e-mailom.

  Proti ktorémukoľvek z našich rozhodnutí sa môžete do 14 dní odvolať. Odvolanie môžete zaslať e-mailom a malo by obsahovať komplexné vysvetlenie, prečo s rozhodnutím nesúhlasíte. Svojich práv sa môžete domáhať aj súdnou cestou.

  Ahoj, naša webová stránka používa súbory cookie, aby mohli všetky jej funkcie správne fungovať.

  Okrem týchto nevyhnutných súborov používame aj súbory cookie tretích strán, aby sme mohli používať analytické, sociálne a marketingové nástroje tretích strán. To znamená, že údaje získané prostredníctvom nich spracúvajú aj poskytovatelia týchto nástrojov.

  Súhlasíte s používaním iných súborov cookie ako tých, ktoré sú potrebné na prevádzku stránky, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov?

  Nastavenia súborov cookie

  Tu môžete zmeniť podrobné nastavenia súborov cookie používaných na našej stránke. Ak súhlasíte s konkrétnym typom súborov cookie, znamená to, že súhlasíte s tým, aby údaje, ktoré zhromažďujú, používal správca tejto stránky, ako aj poskytovateľ konkrétneho nástroja, ktorý používame - ako je opísané v našich zásadách ochrany osobných údajov.

  Tento typ súborov je potrebný na správne fungovanie našej stránky. Používajú sa okrem iného na funkcie, ako je zapamätanie si vybranej krajiny používateľa, produktov v nákupnom košíku alebo farebného motívu stránky.

  Tieto súbory nám umožňujú pochopiť, ako sa používatelia pohybujú po našej stránke. Jedným z takýchto nástrojov je Google Analytics, ktorý nám umožňuje zhromažďovať anonymné informácie o počte návštev, používaní konkrétnych funkcií alebo type používateľských zariadení. Vďaka nim dokážeme prispôsobiť stránku potrebám a možnostiam rôznych používateľov.

  Nástroje od spoločností Google a Facebook, ktoré zhromažďujú informácie o používateľoch, ktoré môžeme použiť na marketingové účely.