Lägg till rum/företag

  Tack för att du har skickat in ett nytt escape room till Lockme-databasen. Fyll i formuläret nedan och skicka det till oss.

  Vem är du?

  Kontaktuppgifter

  Typ av konto

  Nu kan du välja vilken typ av konto på Lockme du är intresserad av. Kan du inte bestämma dig? Se vårt erbjudande!

  De personuppgifter som du lämnar kommer att administreras av Lockme sp. z o.o., med säte i Wrocław (53-601), ul. Tęczowa 7, KRS: 0000942965 WR.VI NS-REJ, NIP (skatteregistreringsnummer): 8971900213, REGON: 520822461, aktiekapital: 5000 zł. Dina uppgifter kommer att behandlas för att skapa och upprätthålla ditt användarkonto i vår tjänst. Uppgifterna kommer att sparas i administratörens databas och lagras där så länge tjänsten är i drift. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter samt rättelse, radering eller begränsning av behandlingen eller rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter samt rätt till överföring av dem - i enlighet med artikel 16 - 21 i RODO. Du kan när som helst radera ditt konto. Om du anser att dina uppgifter behandlas olagligt kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Det är frivilligt att lämna uppgifterna, men de är nödvändiga för att skapa ditt konto i vår tjänst. Mer information om skyddet av personuppgifter finns i Lockme-tjänstens sekretesspolicy.

  Escape room

  Ge oss adressen till webbplatsen eller fanpage för det escape room du vill lägga till. Vi kommer att kontakta ägarna och lägga till det i Lockme så snart som möjligt.