Pridať miestnosť/firmu

  Ďakujeme vám za zaslanie novej únikovej miestnosti do databázy Lockme. Vyplňte nižšie uvedený formulár a pošlite nám ho.

  Kto ste?

  Kontaktné údaje

  Typ účtu

  Teraz si môžete vybrať, o aký typ účtu v službe Lockme máte záujem. Neviete sa rozhodnúť? pozrite si našu ponuku!

  Vami poskytnuté osobné údaje bude spravovať spoločnosť Lockme sp. z o.o. so sídlom vo Vroclave (50-069), ul. Ofiar Oświęcimskich 17, KRS: 0000942965 WR.VI NS-REJ, NIP (daňové identifikačné číslo): 8971900213, REGON: 520822461, základné imanie: 5000 zł. Vaše údaje budú spracované za účelom vytvorenia a vedenia vášho používateľského účtu v našej službe. Údaje budú uložené v databáze správcu a tam budú uchovávané po dobu prevádzky služby. Budete mať právo požadovať prístup k svojim údajom, ako aj ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, prípadne právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ako aj právo na ich prenos - v súlade s článkom 16 - 21 RODO. Svoje konto budete môcť kedykoľvek vymazať. Ak sa domnievate, že sa vaše údaje spracúvajú nezákonne, budete môcť podať sťažnosť dozornému orgánu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie vášho účtu v našej službe. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Lockme.

  Úniková miestnosť

  Uveďte nám adresu webovej stránky alebo fanpage únikovej miestnosti, ktorú chcete pridať. Skontaktujeme sa s jej majiteľmi a čo najskôr ju pridáme do služby Lockme.